Progressive Mental Alignment (PMA)

PMA is een techniek waarmee stoorzenders verwijderd worden. Deze stoorzenders worden spookclusters genoemd. Spookclusters kunnen de oorzaak zijn van allerlei klachten, remmingen en angsten die een groot deel van ons gedrag bepalen.
PMA is een zeer bewuste en directe benadering waarbij deze verkeerd opgeborgen ervaringen terug worden gebracht in de bewuste herinnering.

Ervaringen die we meemaken kunnen op twee manieren in ons brein opgeslagen worden: de normale verwerkingsmodus en de beschermingsmodus.

De normale verwerkingsmodus
Alle zintuiglijke waarnemingen worden door ons brein verwerkt. Het betreft zowel de vastlegging van alles wat we gedurende ons leven meemaken als de ervaring zelf met de daar bijhorende fysiologische reacties van ons lichaam. Deze informatie wordt door onbewuste processen verwerkt: Alle binnenkomende zintuiglijke waarnemingen gaan direct naar het specifieke hiermee verbonden gebied in het brein. Die gegevens worden voorzien van een code, verbonden met de specifieke gebieden en opgeslagen in het korte termijn geheugen.
Door middel van deze codering kan ons bewustzijn deze informatie later terug halen voor vergelijking wanneer er soortgelijke informatie binnenkomt. We noemen dat " herinneren". Alles wat op deze manier opgeslagen wordt noemen we een cluster.

De beschermingsmodus
In de beschermingsmodus wordt ons emotionele systeem beschermd tegen overbelasting, wat tot een afwijkende opslag in ons brein leidt. De inhoud van onze ervaringen (de zintuiglijke informatie en fysiologische gegevens) wordt niet geanalyseerd en van een code voorzien zoals wel in de normale verwerkingsmodus het geval is.
Telkens wanneer  de emotionele  belasting van wat we meemaken de grens overschrijdt van wat we aankunnen zonder de controle te verliezen, treedt de beschermingsmodus in werking en schakelt het zichzelf weer uit als het emotionele gevaar geweken is. Op deze manier schermt dit mechanisme ons bewustzijn af voor ervaringen die op dat moment te zwaar zijn om bewust te ervaren. Deze gebeurtenissen gaan altijd vergezeld van een sterke negatieve emotie.
Alles wat op deze manier opgeslagen wordt noemen we een spookcluster.
Door de afwijkende opslag in het brein zijn we ons per definitie niet bewust van de aanwezigheid van spookclusters, noch van hun inhoud. Toch hebben ze meer invloed op ons beslissen en handelen dan normale clusters. Ze kunnen door toevallige gelijkenissen van details worden geactiveerd. Hierdoor kunnen ze ons gevoel op elk willekeurig moment beïnvloeden.
Dit zijn ook de momenten dat we plotseling uit een goed gevoel getrokken worden en ons geïrriteerd, futloos, boos, verdrietig, angstig of gefrustreerd voelen terwijl elke duidelijk aanwijsbare reden daarvoor ontbreekt. Dit kan zelfs gepaard gaan met gevoelens zoals duizeligheid, misselijkheid, concentratieverlies, hoofdpijn, hartkloppingen of plotseling optredende pijnen. Voor ons rationele denken is het onbegrijpelijk waarom we ons op dat moment zo voelen.

PMA maakt deze onderbewuste stoorzenders (spookclusters) zichtbaar voor ons bewustzijn. Daardoor beseffen we meer dan ooit wat de drijvende krachten achter onze beslissingen en ons gedrag zijn. Het onschadelijk maken van deze spookclusters werkt erg bevrijdend.Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van werkwijzes.
Home           |          Wie ben ik?          |         Wat is Effortless Coaching?            |           Werkwijze          |          Contact          |          Links